fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

Zwrot i wymiana vouchera

Zwrot (prawo do odstąpienia od umowy).

W ciągu 10 dni od dokonania zamówienia nabywca może zrezygnować z zakupu Vouchera na kurs bez podania przyczyny, zawiadamiając nas o tym (mailowo na adres info@szkola-fotograficzna.pl). Zwrot przysługuje wyłącznie nabywcy Vouchera.

W przypadku niezrealizowania szkolenia z powodu niedopasowania terminów kursów lub z innych względów istnieje możliwość przedłużenia vouchera o dodatkowe 3 miesiące. Przedłużenie vouchera należy zgłosić nie później niż do dnia wygaśnięcia Vouchera mailowo pod powyższy adres. W przypadku zamówienia voucherów personalizowanych zwrot nie jest możliwy.

Poniżej znajduje się wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Toruńska Szkoła Fotografii
ul. Szeroka 22/36
87-100 Toruń
info@szkola-fotograficzna.pl

Ja, …………………………………………………… niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia vouchera.

Data złożenia zamówienia to: …………………………………………..
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………
Numer konta bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty: …………………………………………………………………………………
Data ………………………………….
Podpis ………………………………….
 


Aktualizacja: 05/07/2019