fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

Warunki rekrutacji oraz organizacja nauki

WARUNKI REKRUTACJI sem. 2022/2023

Nabór do studium Toruńskiej Szkoły Fotografii zaczyna się 1 marca 2022 roku, a przyjęcie kandydatów do studium następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Nabór do szkoły jest otwarty – zgłoszenia kandydatów przyjmujemy bez egzaminów i konsultacji wstępnych.

UWAGA! Słuchaczem Toruńskiej Szkoły Fotografii może zostać również każda osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum (lub inną szkołę ponadpodstawową).

CEL

Celem studium fotografii jest włączenie słuchaczy naszej szkoły w obieg współczesnej fotografii poprzez przekazanie wiedzy nie tylko teoretycznej. Główny nacisk kładziemy na wykształcenie praktycznych umiejętności fotograficznych pozwalających na wykorzystywanie fotografii zarówno w pracy zawodowej, jak i artystycznej. Autorski program zajęć zbudowany jest w oparciu o 7 pracowni, w ramach których słuchacze rozwijają wrażliwość i wyobraźnię artystyczną oraz realizują ćwiczenia z wielu dziedzin fotografii. Dodatkowo prowadzone są wykłady dotyczące zagadnień z podstaw prawa i etyki zawodowej fotografów, kompletowania portfolio, a także marketingu usług fotograficznych. Uzupełnieniem zajęć są konsultacje dyplomowe z wybranych pracowni.

WYKŁADOWCY

Kadra Toruńskiej Szkoły Fotografii to wybitni fotografowie z wieloletnim, bogatym doświadczeniem oraz uznani specjaliści w swoich dziedzinach. Zaangażowaliśmy do współpracy znakomitych wykładowców i jednocześnie czynnych zawodowo i artystycznie fotografików oraz grafików. Wśród kadry są członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików.

ORGANIZACJA NAUKI

Studium Fotografii trwa od końca października/początku listopada do najpóźniej połowy czerwca. Spotkania w trybie zaocznym realizowane są w trakcie 11 zjazdów, odbywających się co 2 tygodnie w soboty i niedziele (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w tym zimowa przerwa feriowa) od godz. 9.00 do 16.00. Zajęcia przeprowadzane są w siedzibie Toruńskiej Szkoły Fotografii w Toruniu, ul. Szeroka 22 (wejście od ul. Podmurnej 59/36) oraz – zajęcia plenerowe – w wybranych miejscach na terenie Torunia i okolic. Zajęcia realizowane są w niewielkich grupach, maks. 10 osobowych. Łącznie zajęcia trwają 176 godz. lekc. wykładów, warsztatów i konsultacji dyplomowych.