fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

Warunki rekrutacji oraz organizacja nauki

WARUNKI REKRUTACJI sem. 2017/2018

Nabór do studium Toruńskiej Szkoły Fotografii zaczyna się 1 marca 2017 roku, a przyjęcie kandydatów do studium następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Nabór do szkoły jest otwarty – zgłoszenia kandydatów przyjmujemy bez egzaminów i konsultacji wstępnych.

UWAGA! Słuchaczem Toruńskiej Szkoły Fotografii może zostać również każda osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum (lub inną szkołę ponadpodstawową).

Po wypełnieniu formularza internetowego należy złożyć następujące dokumenty najpóźniej do 30 września 2017 r.:
1. jedno zdjęcie w formacie 35×45 mm (dowodowe),
2. skan, kserokopię lub zdjęcie dowodu osobistego (do potwierdzenia w biurze szkoły).

CEL

Celem studium fotografii jest włączenie słuchaczy naszej szkoły w obieg współczesnej fotografii poprzez przekazanie wiedzy nie tylko teoretycznej. Główny nacisk kładziemy na wykształcenie praktycznych umiejętności fotograficznych pozwalających na wykorzystywanie fotografii zarówno w pracy zawodowej, jak i artystycznej. Autorski program zajęć zbudowany jest w oparciu o 8 pracowni, w ramach których słuchacze rozwijają wrażliwość i wyobraźnię artystyczną oraz realizują ćwiczenia z wielu dziedzin fotografii. Dodatkowo prowadzone są wykłady dotyczące zagadnień z podstaw prawa i etyki zawodowej fotografów, kompletowania portfolio, a także marketingu usług fotograficznych. Uzupełnieniem zajęć są konsultacje dyplomowe z wybranych pracowni.

WYKŁADOWCY

Kadra Toruńskiej Szkoły Fotografii to wybitni fotografowie z wieloletnim, bogatym doświadczeniem oraz uznani specjaliści w swoich dziedzinach. Zaangażowaliśmy do współpracy znakomitych wykładowców, absolwentów Wyższego Studium Fotografii PWSFTviT w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz w Toruniu, a jednocześnie czynnych zawodowo i artystycznie fotografików oraz grafików, w większości członków Związku Polskich Artystów Fotografików.

ORGANIZACJA NAUKI

Studium Fotografii trwa 9 miesięcy – od połowy października do połowy czerwca. Spotkania w trybie zaocznym realizowane są w trakcie 16 zjazdów, odbywających się co 2 tygodnie w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00. Zajęcia przeprowadzane są w siedzibie Toruńskiej Szkoły Fotografii w Toruniu, ul. Szeroka 22 (wejście od ul. Podmurnej 59/36) oraz – zajęcia plenerowe – w wybranych miejscach na terenie Torunia i okolic. Zajęcia realizowane są w niewielkich grupach, maks. 12 osobowych.

 

Terminarz zjazdów

Harmonogram zjazdów w semestrze 2017/2018

Professional Photography / 1 rok

Semestr 1
Październik: 21-22.10
Listopad: 4-5.11, 18-19.11
Grudzień: 9-10.12
Styczeń: 13-14.01, 27-28.01

Luty: przerwa feriowa

Semestr 2
Marzec: 10-11.03, 24-25.03
Kwiecień: 7-8.04, 21-22.04
Maj: 12-13.05, 26-27.05
Czerwiec: 9 lub 10.06 – obrona