fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

Warunki rekrutacji oraz organizacja nauki

WARUNKI REKRUTACJI sem. 2019/2020

Nabór do studium Toruńskiej Szkoły Fotografii zaczyna się 1 marca 2019 roku, a przyjęcie kandydatów do studium następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Nabór do szkoły jest otwarty – zgłoszenia kandydatów przyjmujemy bez egzaminów i konsultacji wstępnych.

UWAGA! Słuchaczem Toruńskiej Szkoły Fotografii może zostać również każda osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum (lub inną szkołę ponadpodstawową).

CEL

Celem studium fotografii jest włączenie słuchaczy naszej szkoły w obieg współczesnej fotografii poprzez przekazanie wiedzy nie tylko teoretycznej. Główny nacisk kładziemy na wykształcenie praktycznych umiejętności fotograficznych pozwalających na wykorzystywanie fotografii zarówno w pracy zawodowej, jak i artystycznej. Autorski program zajęć zbudowany jest w oparciu o 8 pracowni, w ramach których słuchacze rozwijają wrażliwość i wyobraźnię artystyczną oraz realizują ćwiczenia z wielu dziedzin fotografii. Dodatkowo prowadzone są wykłady dotyczące zagadnień z podstaw prawa i etyki zawodowej fotografów, kompletowania portfolio, a także marketingu usług fotograficznych. Uzupełnieniem zajęć są konsultacje dyplomowe z wybranych pracowni.

WYKŁADOWCY

Kadra Toruńskiej Szkoły Fotografii to wybitni fotografowie z wieloletnim, bogatym doświadczeniem oraz uznani specjaliści w swoich dziedzinach. Zaangażowaliśmy do współpracy znakomitych wykładowców, absolwentów Wyższego Studium Fotografii PWSFTviT w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz w Toruniu, a jednocześnie czynnych zawodowo i artystycznie fotografików oraz grafików, w większości członków Związku Polskich Artystów Fotografików.

ORGANIZACJA NAUKI

Studium Fotografii trwa 9 miesięcy – od około połowy października do połowy czerwca. Spotkania w trybie zaocznym realizowane są w trakcie 16 zjazdów, odbywających się co 2 tygodnie w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 16.00. Zajęcia przeprowadzane są w siedzibie Toruńskiej Szkoły Fotografii w Toruniu, ul. Szeroka 22 (wejście od ul. Podmurnej 59/36) oraz – zajęcia plenerowe – w wybranych miejscach na terenie Torunia i okolic. Zajęcia realizowane są w niewielkich grupach, maks. 12 osobowych.

Terminarz zjazdów

Harmonogram zjazdów w semestrze 2019/2020

Professional Photography / 1 rok

Semestr 1
Październik 2019: 26-27.10
Listopad 2019: 9-10.11, 23-24.11
Grudzień 2019: 7-8.12, 21-22.12
Styczeń 2020: 11-12.01, 25-26.01

Przerwa feriowa

Semestr 2
Luty 2020: 15-16.02
Marzec 2020: 7-8.03, 21-22.03
Kwiecień 2020: 18-19.04
Maj 2020: 9-10.05, 23-24.05
Czerwiec 2020: 13 lub 14.06 – obrona prac końcowych/zakończenie roku

(podano dodatkowo jeden techniczny termin więcej z uwagi na ewentualne przesunięcia zajęć w trakcie roku)