fbpx
Najlepszy start do świata fotografii!

Refundacje

Propozycja finansowania szkoleń dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne.

Na większość organizowanych przez nas szkoleń istnieje możliwość uzyskania refundacji, jak również możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu.

Osoba bezrobotna, ubiegająca się o sfinansowanie lub dofinansowanie szkolenia, powinna udać się do urzędu pracy w celu zasięgnięcia informacji, czy w danym okresie urząd pracy posiada środki na szkolenia, jakie warunki powinna spełnić osoba bezrobotna, a także, czy uczestnik uzyska zwrot kosztów dojazdów i/lub noclegów w przypadku zamieszkania w znacznej odległości od Torunia.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących refundacji prosimy o kontakt.

Akredytacja: wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.04/00063/2010